CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
2,4 DWUNITRO 1 CHLOROBENZEN (1 CHLORO 2,4 DINITROBENZEN)
Nr rejestracyjny: 0252Nr indeksowy: 610-003-00-4
Wzór chemiczny: C6H3ClN2O4
Nazwa powszechna: 2,4 DWUNITRO 1 CHLOROBENZEN
Nazwa wg UIPAC: 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja toksyczna. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju.

Skład chemiczny:
2,4-Dwunitro-1-chlorobenzen

Klasyfikacja substancji:
T; R: 23/24/25-33
Nr CAS: 97-00-7Nr RTECS: CZ0525000
Nr ONZ (UN) 1: 1577Nr EWG (EINECS): 202-551-4
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
1577

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności