CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
2,4 TOLUILENODWUIZOCYJANIAN (DIIZOCYJANIAN TOLUENO 2,4 DIYLU)
Nr rejestracyjny: 0232Nr indeksowy: 615-006-00-4
Wzór chemiczny: C9H6O2N2
Nazwa powszechna: 2,4 TOLUILENODWUIZOCYJANIAN
Nazwa wg UIPAC: 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
Identyfikacja zagrożeń:Substancja toksyczna i drażniąca. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową.

Skład chemiczny:
2,4-toluilenodwuizocyjanian

Klasyfikacja substancji:
T, Xi; R: 23-36/37/38-42
Nr CAS: 584-84-9Nr RTECS: CZ6300000
Nr ONZ (UN) 1: 2078Nr EWG (EINECS): 209-544-5
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
2078

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności