CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
2,4 DWUNITROFENOL
Nr rejestracyjny: 0223Nr indeksowy: 609-016-00-8
Wzór chemiczny: C6H4N2O5
Nazwa powszechna: 2,4 DWUNITROFENOL
Nazwa wg UIPAC: 2,4-dinitrophenol
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja toksyczna. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju.

Skład chemiczny:
2,4-Dwunitrofenol

Klasyfikacja substancji:
T; R: 23/24/25-33
Nr CAS: 51-28-5Nr RTECS: SL2800000
Nr ONZ (UN) 1: 0076Nr EWG (EINECS): 200-087-7
Nr ONZ (UN) 2: 1320
Oznakowanie substancji w czasie transportu:

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności