CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
2,4 DWUNITROTOLUEN
Nr rejestracyjny: 0202Nr indeksowy: 609-007-00-9
Wzór chemiczny: C7H6N2O4
Nazwa powszechna: 2,4 DWUNITROTOLUEN
Nazwa wg UIPAC: 1-methyl-2,4-dinitrobenzene
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja toksyczna. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu; niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju.

Skład chemiczny:
2,4-dwunitrotoluen

Klasyfikacja substancji:
T; R: 23/24/25-33
Nr CAS: 121-14-2Nr RTECS: XT1575000
Nr ONZ (UN) 1: 2038Nr EWG (EINECS): 204-450-0
Nr ONZ (UN) 2: 1600
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
2038
60
1600

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności