CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
2,4,6 TRÓJNITROTOLUEN (2,4,6 TRINITROTOLUEN)
Nr rejestracyjny: 0194Nr indeksowy: 609-008-00-4
Wzór chemiczny: C7H5N3O6
Nazwa powszechna: 2,4,6 TRÓJNITROTOLUEN
Nazwa wg UIPAC: methyltrinitrobenzene
Identyfikacja zagrożeń:Substancja wybuchowa i toksyczna. Występuje zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia lub oddziaływania ognia. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Występuje niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju.

Skład chemiczny:
2,4,6-Trójnitrotoluen

Klasyfikacja substancji:
E, T; R: 2-23/24/25-33
Nr CAS: 118-96-7Nr RTECS: XU0175000
Nr ONZ (UN) 1: 0209Nr EWG (EINECS): 204-289-6
Nr ONZ (UN) 2: 1356
Oznakowanie substancji w czasie transportu:

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności