CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,2,3 TRÓJCHLOROBENZEN (1,2,3 TRICHLOROBENZEN)
Nr rejestracyjny: 0191Nr indeksowy:
Wzór chemiczny: C6H3Cl3
Nazwa powszechna: 1,2,3 TRÓJCHLOROBENZEN
Nazwa wg UIPAC: 1,2,3-trichlorobenzene
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja nie jest umieszczona w wykazie substancji niebezpiecznych w rozporządzeniu MZiOS z 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. nr 105, poz. 671). Substancja działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, uszkadza wątrobę i nerki.

Skład chemiczny:
1,2,3-Trójchlorobenzen

Klasyfikacja substancji:
Nr CAS: 87-61-6Nr RTECS: DC2095000
Nr ONZ (UN) 1: Nr EWG (EINECS): 201-757-1
Nr ONZ (UN) 2:

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności