CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
ACETYLEN
Nr rejestracyjny: 0157Nr indeksowy: 601-015-00-0
Wzór chemiczny: C2H2
Nazwa powszechna: ACETYLEN
Nazwa wg UIPAC: ethyne
Identyfikacja zagrożeń:

Skrajnie łatwo palny gaz. Ogrzanie grozi wybuchem. Substancja wybucha także bez kontaktu z powietrzem.

Skład chemiczny:
Acetylen

Klasyfikacja substancji:
F+;R:5-6-12
Nr CAS: 74-86-2Nr RTECS: AO9600000
Nr ONZ (UN) 1: 1001Nr EWG (EINECS): 200-86-2
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności