CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
ACETONITRYL
Nr rejestracyjny: 0156Nr indeksowy: 608-001-00-3
Wzór chemiczny: C2H3N
Nazwa powszechna: ACETONITRYL
Nazwa wg UIPAC: cyanomethane
Identyfikacja zagrożeń:Substancja wysoce łatwo palna oraz toksyczna. Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu.

Skład chemiczny:
Acetonitryl

Klasyfikacja substancji:
F, T; R: 11-23/24/25
Nr CAS: 75-05-8Nr RTECS: AL7700000
Nr ONZ (UN) 1: 1648Nr EWG (EINECS): 200-835-2
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
33
1648

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności