CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1 NAFTYLOAMINA
Nr rejestracyjny: 0146Nr indeksowy: 612-020-00-3
Wzór chemiczny: C10H9N
Nazwa powszechna: 1 NAFTYLOAMINA
Nazwa wg UIPAC: 1-naphthaleneamine
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja szkodliwa. Działa szkodliwie w przypadku spożycia.

Skład chemiczny:
1-Naftyloamina

Klasyfikacja substancji:
Xn; R: 22
Nr CAS: 134-32-7Nr RTECS: QM1400000
Nr ONZ (UN) 1: 2077Nr EWG (EINECS): 205-138-7
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
2077

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności