CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,2 DWUBROMOETAN (1,2 DIBROMOETAN)
Nr rejestracyjny: 0136Nr indeksowy: 602-010-00-6
Wzór chemiczny: C2H4Br2
Nazwa powszechna: 1,2 DWUBROMOETAN
Nazwa wg UIPAC: 1,2-dibromoethane
Identyfikacja zagrożeń:Substancja toksyczna, drażniąca oraz rakotwórcza. Może być przyczyną raka. Również działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

Skład chemiczny:
1,2-Dwubromoetan

Klasyfikacja substancji:
T, Xi; Rakotw. Kat. 2; R: 45-23/24/25-36/37/38
Nr CAS: 106-93-4Nr RTECS: KH9275000
Nr ONZ (UN) 1: 1605Nr EWG (EINECS): 203-444-5
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
66
1605

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności