CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,1,2-TRÓJCHLOROETAN (1,1,2-TRICHLOROETAN)
Nr rejestracyjny: 0114Nr indeksowy: 602-014-00-8
Wzór chemiczny: C2H3Cl3
Nazwa powszechna: 1,1,2-TRÓJCHLOROETAN
Nazwa wg UIPAC: 1,1,2-trichloroethane
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja szkodliwa. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu.

Skład chemiczny:
1,1,2-Trójchloroetan

Klasyfikacja substancji:
Xn; R: 20/21/22
Nr CAS: 79-00-5Nr RTECS: KJ3150000
Nr ONZ (UN) 1: 1610Nr EWG (EINECS): 201-166-9
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności