CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,2-DWUCHLOROETYLEN (1,2-DICHLOROETEN)
Nr rejestracyjny: 0089Nr indeksowy: 602-026-00-3
Wzór chemiczny: C2H2Cl2
Nazwa powszechna: 1,2-DWUCHLOROETYLEN
Nazwa wg UIPAC: 1,2-dichloroethene
Identyfikacja zagrożeń:Substancja wysoce łatwo palna, szkodliwa. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową.

Skład chemiczny:
1,2-Dwuchloroetylen (izomer cis i trans )

Klasyfikacja substancji:
F, Xn; R: 11-20
Nr CAS: 25323-30-2Nr RTECS:
Nr ONZ (UN) 1: 1150Nr EWG (EINECS):
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
33
1150

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności