CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,1-DWUCHLOROETYLEN (1,1-DICHLOROETEN)
Nr rejestracyjny: 0088Nr indeksowy: 602-025-00-8
Wzór chemiczny: C2H2Cl2
Nazwa powszechna: 1,1-DWUCHLOROETYLEN
Nazwa wg UIPAC: 1,1-dichloroethene
Identyfikacja zagrożeń:Substancja skrajnie łatwo palna, szkodliwa. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Skład chemiczny:
1,1-Dwuchloroetylen

Klasyfikacja substancji:
F+, Xn; R: 12-20-40
Nr CAS: 75-35-4Nr RTECS: KV9275000
Nr ONZ (UN) 1: 1303Nr EWG (EINECS): 200-864-0
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
339
1303

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności