CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,2-DWUCHLOROETAN (1,2-DICHLOROETAN)
Nr rejestracyjny: 0087Nr indeksowy: 602-012-00-7
Wzór chemiczny: C2H4Cl2
Nazwa powszechna: 1,2-DWUCHLOROETAN
Nazwa wg UIPAC: 1,2-dichloroethane
Identyfikacja zagrożeń:Substancja wysoce łatwo palna, szkodliwa i drażniąca. Może być przyczyną raka. Również działa szkodliwie w przypadku spożycia. Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę.

Skład chemiczny:
1,2-Dwuchloroetan

Klasyfikacja substancji:
F, Xn, Xi; Rakotw. Kat. 2; R: 45-11-22-36/37/38
Nr CAS: 107-06-2Nr RTECS: KI0525000
Nr ONZ (UN) 1: 1184Nr EWG (EINECS): 203-458-1
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
336
1184

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności