CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,1-DWUCHLOROETAN (1,1-DICHLOROETAN)
Nr rejestracyjny: 0086Nr indeksowy: 602-011-00-1
Wzór chemiczny: C2H4Cl2
Nazwa powszechna: 1,1-DWUCHLOROETAN
Nazwa wg UIPAC: 1,1-dichloroethane
Identyfikacja zagrożeń:Substancja wysoce łatwo palna, szkodliwa i drażniąca. Działa szkodliwie w przypadku spożycia. Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy.

Skład chemiczny:
1,1- Dwuchloroetan

Klasyfikacja substancji:
F, Xn, Xi; R: 11-22-36/37
Nr CAS: 75-34-3Nr RTECS: KI0175000
Nr ONZ (UN) 1: 2362Nr EWG (EINECS): 200-863-5
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
33
2362

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności