CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,1,2,2-CZTEROCHLOROETAN (1,1,2,2-TETRACHLOROETAN)
Nr rejestracyjny: 0080Nr indeksowy: 602-015-00-3
Wzór chemiczny: C2H2Cl4
Nazwa powszechna: 1,1,2,2 CZTEROCHLOROETAN
Nazwa wg UIPAC: 1,1,2,2-tetrachloroethane
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja bardzo toksyczna. Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą.

Skład chemiczny:
1,1,2,2-Czterochloroetan

Klasyfikacja substancji:
T+; R: 26/27
Nr CAS: 79-34-5Nr RTECS: KI8575000
Nr ONZ (UN) 1: 1702Nr EWG (EINECS): 201-197-8
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
1702

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności