CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
1,1,1-TRÓJCHLOROETAN (1,1,1-TRICHLOROETAN)
Nr rejestracyjny: 0074Nr indeksowy: 602-013-00-2
Wzór chemiczny: C2H3Cl3
Nazwa powszechna: 1,1,1-TRÓJCHLOROETAN
Nazwa wg UIPAC: trichloroethane
Identyfikacja zagrożeń:Substancja szkodliwa oraz niebezpieczna dla środowiska. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową. Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Skład chemiczny:
1,1,1-Trójchloroetan

Klasyfikacja substancji:
Xn, N; R: 20-59
Nr CAS: 71-55-6Nr RTECS: KJ2975000
Nr ONZ (UN) 1: 2831Nr EWG (EINECS): 200-756-3
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
60
2831

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności