CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 
ACETON
Nr rejestracyjny: 0002Nr indeksowy: 606-001-00-8
Wzór chemiczny: C3H6O
Nazwa powszechna: ACETON
Nazwa wg UIPAC: 2-propanone
Identyfikacja zagrożeń:

Substancja wysoce łatwo palna.

Skład chemiczny:
Aceton

Klasyfikacja substancji:
F; R: 11
Nr CAS: 67-64-1Nr RTECS: AL3150000
Nr ONZ (UN) 1: 1090Nr EWG (EINECS): 200-662-2
Nr ONZ (UN) 2:
Oznakowanie substancji w czasie transportu:
33
1090

<- Powrót
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności