CHEMICZNE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE  
 
     
 

Z substancjami niebezpiecznymi lub z urządzeniami zawierającymi takie substancje mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku. Można się z nimi zetknąć w każdym miejscu pracy, w gospodarstwie rolnym, u fryzjera, w zakładzie naprawy samochodów, czy w zakładzie produkującym środki chemiczne.

Substancje niebezpieczne mogą być przyczyną różnorodnych urazów. Niektóre powodują raka, inne mogą mieć wpływ na płodność czy powodować uszkodzenia płodu. Inne substancje mogą być przyczyną uszkodzeń mózgu, być niebezpieczne dla układu nerwowego, wywoływać astmę lub uczulenia. Uraz spowodowany przez substancje niebezpieczne może wystąpić po jednorazowym wystawieniu na ich działanie lub po długotrwałej akumulacji substancji toksycznych w organizmie.

Poniżej znajduje się tabela z najczęściej występującymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi:


Lp.NazwaNumer CAS
1.1 NAFTYLOAMINA134-32-7
2.1,1,1-TRÓJCHLOROETAN (1,1,1-TRICHLOROETAN)71-55-6
3.1,1,2,2-CZTEROCHLOROETAN (1,1,2,2-TETRACHLOROETAN)79-34-5
4.1,1,2-TRÓJCHLOROETAN (1,1,2-TRICHLOROETAN)79-00-5
5.1,1-DWUCHLOROETAN (1,1-DICHLOROETAN)75-34-3
6.1,1-DWUCHLOROETYLEN (1,1-DICHLOROETEN)75-35-4
7.1,2 DWUBROMOETAN (1,2 DIBROMOETAN)106-93-4
8.1,2,3 TRÓJCHLOROBENZEN (1,2,3 TRICHLOROBENZEN)87-61-6
9.1,2,4 TRÓJCHLOROBENZEN (1,2,4 TRICHLOROBENZEN)120-82-1
10.1,2-DWUCHLOROETAN (1,2-DICHLOROETAN)107-06-2
11.1,2-DWUCHLOROETYLEN (1,2-DICHLOROETEN)25323-30-2
12.1,3,5 TRÓJCHLOROBENZEN (1,3,5 TRICHLOROBENZEN)108-70-3
13.2,4 DWUNITRO 1 CHLOROBENZEN (1 CHLORO 2,4 DINITROBENZEN)97-00-7
14.2,4 DWUNITROFENOL51-28-5
15.2,4 DWUNITROTOLUEN121-14-2
16.2,4 TOLUILENODWUIZOCYJANIAN (DIIZOCYJANIAN TOLUENO 2,4 DIYLU)584-84-9
17.2,4,6 TRÓJNITROTOLUEN (2,4,6 TRINITROTOLUEN)118-96-7
18.ACETON67-64-1
19.ACETONITRYL75-05-8
20.ACETYLEN74-86-2

1-20 z 254Następne ->
 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności