KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

EPIDEMIE

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:

 1. Spożycie zakażonej żywności lub wody.
 2. Kontakt z chorym człowiekiem.
 3. Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

Jak chronić siebie i najbliższych:

 1. Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej.
 2. W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.
 3. Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych
 4. Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.
 5. Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja).
 6. Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.
 7. nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.
 8. Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

Następne ->


 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności