KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

AWARIE GAZOWE

Jak ustrzec się zagrożenia gazowego?

  1. Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego. Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
  2. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych. WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA
  3. Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.
  4. Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).

Co robić gdy ulatnia się gaz?

  1. nie włączać i wyłączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie korzystać z telefonu
  2. zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem; jeżeli gaz pobierany jest z butli - zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy zawór jest uszkodzony
  3. wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi
  4. powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną i policję 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności