KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

KATASTROFY BUDOWLANE

Najczęściej katastrofy budowlane powodowane są:

 1. wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazu w niektórych pomieszczeniach,
 2. obsunięciem stropów lub nadwyrężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków.

Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:

 1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) upewnij się, że instalacja gazowa jest wyłączona.
 2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
  • wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości)
  • wyłącz instalację gazową
  • opuść dom - zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty oraz, o ile jest to możliwe, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze
 3. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
 4. Przy wychodzeniu z domu (mieszkania) zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
 5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi - przez klatkę schodową, z powodu zagrożenia lub innych przeszkód:
  • słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań
  • spróbuj uciec przez okno lub przez drzwi, okna sąsiadów
  • o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania), wywieś w oknie białe prześcieradło, obrus itp. jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy
 6. Jeżeli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar - zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
 7. Po opuszczeniu budynku:
  • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku, jak i o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.)
  • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej
  • zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych
  • Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
  • Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
  • O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
  • Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
  • Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe. 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności