KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE

KATASTROFY DROGOWE

Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym.

Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

Do podstawowych zasad i czynności należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe);
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
 • wyłączenie nawiewu i zamknięcie okien, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;
 • ostrzeganie innych użytkowników drogi.

KATASTROFY KOLEJOWE

Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

Do podstawowych zasad postępowania należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK);
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym;
 • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji;
 • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia. 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności