KATEGORIE ZAGROŻEŃ  
 
     
 

POWODZIE

Czy wiesz że:

 1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
 2. Powódź może wystąpić, gdy kilka dni wieją silne, sztormowe wiatry z kierunków północnego, północno-zachodniego i zachodniego. Wówczas wiatry wdmuchują te masy wód do jezior, cieków wodnych, rzek, kanałów melioracyjnych itp. mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. "cofki wód morskich". Wówczas poziom wód podnosi się do stanów niebezpiecznych i grozi wystąpieniem poprzez wały lub inne urządzenia melioracyjne lub ochronne. Zjawisko to ma najczęściej miejsce w okresach jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych.
 3. Oprócz powodzi spowodowanej "cofką wód morskich" może również dojść do powodzi powodowanych takimi czynnikami jak: długotrwałe opady, szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych lub duże przybory wód spływających z gór i łączących się rzek.
 4. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie i wystąpią jednocześnie.

Przygotuj się do powodzi, zanim ona nastąpi:

 1. Posiadaj sprawny sprzęt przydatny w czasie zagrożenia powodziowego:
  • radioodbiornik bateryjny
  • latarki elektryczne
  • zapasowe baterie do radia i latarek
  • inny sprzęt oświetleniowy jak świece i lampy
  • latarnie naftowe z zapasem nafty, zapałki, zapalniczki itp.
 2. W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów, do których dostosuj postępowanie. Już dziś zapisz sobie częstotliwości lokalnych i miejscowych rozgłośni radiowych.
 3. Odwiedź swoje władze lokalne tj. w swój urząd gminy, miasta i spytaj się o to:
  • jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania
  • jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich
  • jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt
  • jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały
  • kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji
 4. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
  • gdzie i jak ma się ewakuować
  • zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub gdzie będzie "puszka kontaktowa"
  • pokaż, gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej
  • jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą
 5. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:
  • śpiwory, koce
  • dokumenty, wartościowe rzeczy
  • zapasowe ubranie, buty
  • zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa
  • zapas żywności na 3 doby
  • zestaw sztućców
 6. W domu:
  • przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego
  • przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny
  • zgromadź zapasy wody pitnej i żywności
  • przenieś wszystkie przygotowane na górne kondygnacje domu
 7. Jeżeli mieszkasz w gospodarstwie:
  • przygotuj zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby
  • przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje
  • zgromadź dodatkowe zapasy wody pitnej - przeznaczone dla zwierząt
  • przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca
  • § porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji - wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki
 8. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. Działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.

Następne ->


 

W celu znalezienia informacji proszę wybrać kategorię substancji i wpisać jej nazwę lub numer rozpoznawczy materiału (Nr ONZ (UN) 1 lub 2).

    - Substancje niebezpieczne
    - Substancje biologiczne

Nazwa:  
Nr ONZ (UN):  
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności