UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY  
 
     
 

WYBIJANIE SZYBY W SAMOCHODZIE

Wybijanie szyb w pojeździe z uwięzionym poszkodowanym.

Zgodnie z prawem RP osoba udzielająca pierwszej pomocy może uszkodzić cudze mienie celem ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Mówi o tym Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 5. par 2

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym
Art. 5
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z pózn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświecić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Dlatego przedstawiam tu kilka wskazówek jak szybki i bezpiecznie dostać się do osoby poszkodowanej uwiezionej w pojeździe.
 1. Obejdź pojazd i sprawdź wszystkie drzwi oraz bagażnik czy są otwarte.
 2. Jeśli nie są to postaraj się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną. Może będzie Tobie wstanie pomóc i otworzyć drzwi.
 3. Jeśli wszelkie metody zawiodły a pomoc jest niezbędna zgodnie z prawem RP możesz uszkodzić cudze mienie celem ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Najlepiej jest wybić szybę.
 5. Szybę można wybić na kilka sposobów np. użyciem specjalnego młotka do wybijania szyb, który można zakupić np. w sklepie motoryzacyjnym lub w Internecie


 6. Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia to można wykorzystać do tego celu gaśnice samochodową, która powinna być w każdym pojeździe.
 7. Jeśli masz taka możliwość ubierz okulary i rękawiczki ochronne.
 8. Stań bokiem do pojazdu tak aby ręka po uderzeniu w szybę zatrzymała się na słupku pojazdu.
 9. Wybijamy szybę zawsze tam gdzie nie ma poszkodowanych. Najlepiej szybę za poszkodowanym. Tak, aby odłamki nie poraniły dodatkowo poszkodowanego.
 10. Zlap tak gaśnice aby uderzać całym bokiem gaśnicy.
 11. Weź zamach i z dużą siłą uderz w szybę.
 12. Otwórz drzwi lub przez wybitą szybę wejdź do środka.
 13. Postępuj zgodnie z obowiązującymi standardami udzielania pierwszej pomocy.

 
źródło: http://pierwszapomoc.net.pl/

 

W celu znalezienia danych teleadresowych proszę wybrać kategorię instytycji lub jednostki i wpisać nazwę, ewentualnie wybrać województwo na mapie.

    - Zarządzanie Kryzysowe
    - Ośrodki Pomocy Społecznej
    - Pomoc Medyczna (Pogotowie, Szpitale)
    - Straż Pożarna
    - Policja
    - Straż Miejska

Nazwa:
Zauważyłeś, że dane teleadresowe instytucji lub jednostki są nieaktualne? Prześlij nam poprawne dane.
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności