GDZIE I JAK UZYSKAĆ POMOC MEDYCZNĄ W POLSCE  
 
     
 

Pomoc medyczna - Każdemu ubezpieczonemu przysługuje w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pomoc doraźna, której udziela się w razie:

  • wypadku
  • urazu
  • porodu
  • nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

Świadczeń z zakresu pomocy doraźnej udziela Pogotowie Ratunkowe. Świadczenia te udzielane są nieodpłatnie bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli uważasz, że stan osoby potrzebującej pomocy medycznej jest poważny, a brak wiedzy medycznej uniemożliwia Ci trafną ocenę stanu zdrowia - nie zwlekaj z wezwaniem Pogotowia Ratunkowego. W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta.

Pogotowie Ratunkowe należy wzywać dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy: 999 lub 112.

PAMIĘTAJ !!! Wzywając Pogotowie Ratunkowe jedynie dla swojej wygody, w stanach nie zagrażających życiu postępujesz egoistycznie. Możesz spowodować, że zespół ratunkowy nie dotrze na czas do osób faktycznie potrzebujących pomocy medycznej.

Twoje zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, którego zadaniem jest błyskawiczna ocena nagłości wezwania oraz podjęcie decyzji o jego zrealizowaniu. Dyspozytor musi zadać zgłaszającemu kilka podstawowych pytań. Staraj się odpowiadać spokojnie, nie krzycz, nie poganiaj dyspozytora. W sytuacji dramatycznej nie tylko nie przyspieszy to dotarcia zespołu ratownictwa medycznego, a jedynie może spowodować opóźnienie.

Odpowiedz na pytania dyspozytora:

  1. Gdzie to się stało? - Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.
  2. Jak się nazywa osoba wymagająca pomocy? - Ewentualne dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) osoby potrzebującej pomocy. Jeżeli jest to osoba nieznajoma - po prostu powiedz, że jej nie znasz.
  3. Co się stało? - Rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)
  4. Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy? - Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała. Jeżeli jest to wypadek - ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.
  5. Kim Ty jesteś jako osoba wzywająca? - Twoje nazwisko i numer telefonu z którego dzwonisz. Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może potwierdzić wizytę, uściślić adres lub ponownie nawiązać rozmowę. Pamiętaj !!! Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratowniczego. Często takie proste zabiegi medyczne mogą uratować życie potrzebującym pomocy. Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce zdarzenia. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, takie jak: Straż Pożarna i Policja.

W przypadkach nie zagrażających życiu pacjenta dyspozytor udzieli niezbędnej informacji, np. poinformuje który z lekarzy rodzinnych obecnie pełni dyżur w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Najważniejsze akty prawne:
 

W celu znalezienia danych teleadresowych proszę wybrać kategorię instytycji lub jednostki i wpisać nazwę, ewentualnie wybrać województwo na mapie.

    - Zarządzanie Kryzysowe
    - Ośrodki Pomocy Społecznej
    - Pomoc Medyczna (Pogotowie, Szpitale)
    - Straż Pożarna
    - Policja
    - Straż Miejska

Nazwa:
Zauważyłeś, że dane teleadresowe instytucji lub jednostki są nieaktualne? Prześlij nam poprawne dane.
     
 
© Copyright 2000 - 2021 CZK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama i cennik  Polityka prywatności